Inmiddels de eerste golf van Covid-19 overleefd en aanbelandt in de tweede golf. In het nieuwe jaar had Brink Multimedia veel goede voornemens.  Al vroeg in het jaar wordt de ruimte naast het al bestaande kantoor opgeleverd. Brink Flexkantoor is een feit. Feitelijk komt het er op neer dat andere ondernemers die geen kantoor hebben deze ruimte kunnen huren. Door met meerdere ondernemers te werken creëer je direct een netwerk wat ten voordeel kan komen bij de eigen onderneming. Nog voor de ruimte in gebruik genomen werd waren er al gegadigden die graag hun intrede wilden doen.