Weer een Kei gevonden

Deze Kei werd gevonden op 13 april 2022

Wie ben jij dan?

Ik heet Jorrit en heb deze Kei gevonden.
Ik ben 10 jaar oud.

Waar gevonden?

De Kei heb ik hier gevonden: Bij het mozaïek bij het bankje

Verstop jij de Kei door?

Meer ontdekkingen